Mateřská škola Bílá

Třída C

Vážení a milí rodiče,

zápisy dětí do mateřských školek v Praze 6 se uskuteční na začátku května. Termínově v předstihu budou realizovány tolik potřebné a oblíbené Dny otevřených dveří. Termíny a další informace najdete vždy na webu příslušné mateřské školky nebo na specializovaném webu www.jakdoskolky.cz.Je dobré tyto stránky průběžně sledovat, v případě jakýchkoliv změn vás jejich prostřednictvím budeme informovat.

Již pátým rokem funguje náš elektronický rezervační systém, ve kterém si můžete předem vyplnit přihlášku, zaslat tím veškeré údaje do příslušné školy a také si zajistit konkrétní čas zápisu ve vybrané mateřské školce. Naším cílem je usnadnit a zkrátit na minimum celý proces zápisu vám i zaměstnancům školek. Doporučuji si s předstihem vyřídit všechny potřebné náležitosti a doklady, které k zápisu budete potřebovat. V případě, že se dostanete do zdravotních či jiných obtíží, které vám znemožní některý z kroků zápisů absolvovat popsaným způsobem, jsou ředitelky a ředitelé školek připraveni řešit s vámi vše individuálně a vstřícně k vašim aktuálním možnostem.

Další důležitou funkcí našeho systému je možnost sledovat, v případě nepřijetí, umístění dítěte v pořadníku vybrané školky. Seznamy se neustále mění, proto nepropadejte panice, pokud pořadí vašeho dítě nebude hned v počátcích podle vašich představ.

Přeji vám šťastný výběr školky, která bude dále formovat cestu vašeho dítěte za vzděláním.

Mariana Čapková, místostarostka pro školství MČ Prahy 6


JAK ZÍSKAT FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • Portál ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz – elektronická verze
 • Webové stránky mateřských škol
  • Na webových stránkách MŠ budou k dispozici odkazy, které Vás přesměrují na web ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz
  • Vytištěný dokument z webu zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ.
 • Vyzvednutí v listinné verzi ve vstupní hale ÚMČ P6 a na odboru školství
  • Vyzvednutý dokument zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ.

  JAK ODEVZDAT ŽÁDOST:

 • Osobně
  • Dne 2. 5. 2023 odevzdejte vyplněnou žádost o přijetí v dané mateřské škole.
  • V rámci elektronického systému P6, vyplněné Žádosti na portálu www.jakdoskolky.cz si rodiče mohou rezervovat čas návštěvy v příslušných mateřských školách. Rodiče bez rezervace termínu musí počítat s možnou čekací lhůtou na zápis, přednostně budou bráni rodiče s rezervací času návštěvy.V případě, že se rodič nemůže osobně dostavit, může pověřit předáním dokumentů jinou zletilou osobu, a to na základě podepsané plné moci, která nemusí být úředně ověřená.
  • Při osobním odevzdání žádosti vám bude předán unikátní registrační kód dítěte, pod kterým lze od 5. 5. 2023 sledovat pořadí umístění dítěte v jednotlivých mateřských školách.
  Po osobním odevzdání žádosti o přijetí dne 2. 5. 2023 v mateřské škole obdržíte tyto písemnosti:
  • Potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem a informací o možnosti nahlédnutí do spisu.
  • Zápisový lístek
 • Soukromou datovou schránkou
  • Přípustné jsou pouze žádosti doručené dne 2. 5. 2023 v době 0:00–23:59 hod.
  • Možnost předvyplnění údajů v elektronickém systému Prahy 6 na portálu www.jakdoskolky.cz zůstává zachována.
  • Pomocí datové schránky mohou být zasílány pouze dokumenty převedené autorizovanou konverzí (lze zhotovit na České poště, Czech POINTu, nebo u notáře):
   – žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře,
   – potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obvodu MČ Praha 6 – pouze formou výpisu z odboru evidence obyvatel (nezasílejte kopie občanských průkazů či rodných listů).
  • Ředitelka mateřské školy 3. 5. 2023 odešle zákonným zástupcům zpět do soukromé datové schránky naskenované potvrzení o účasti na zápisu, které obsahuje unikátní registrační kód včetně razítka a podpisu ředitelky.
 • E-mailem s uznávaným osobním elektronickým podpisem
  • Žádost lze doručit dne 2. 5. 2023 v době 0:00–23:59 hod.
  • Možnost předvyplnění údajů v elektronickém systému Prahy 6 na portálu www.jakdoskolky.cz zůstává zachována.

  • – žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře,
   – potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obvodu MČ Praha 6 – pouze formou výpisu z odboru evidence obyvatel (nezasílejte kopie občanských průkazů či rodných listů).
  • Školka odešle dne 3. 5. 2023 zákonným zástupcům zpět na uvedený e-mail potvrzení o účasti na zápisu, s unikátním registračním kódem.