4.5.2023 12:00


Ředitel Mateřské školy Bílá, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do Mateřské školy Bílá, Bílá 1, Praha 6 a to takto:

Pořadové čísloRegistrační kódPočet bodůRozhodnutí
1.A25G9285ANO
2.W15P8985ANO
3.F46W5085ANO
4.L88W9785ANO
5.I28H2585ANO
6.Q88I1085ANO
7.I75A9985ANO
8.C61R6265ANO
9.I30P6365ANO
10.G31C2965ANO
11.X91T4365ANO
12.K31K5565ANO
13.R17W7165ANO
14.Y24R6965ANO
15.B83H3765ANO
16.D23I1660ANO
17.W73P6565ANO
18.L57J3265ANO
19.Q63E6465ANO
20.F47C2465ANO
21.M41F8065ANO
22.N19E8365ANO
23.A62A5265ANO
24.Q67J7165ANO

Upozornění pro rodiče:
Dne 9. 5. 2023 od 13:00 – 17:00 je nutné odevzdat Zápisový lístek. Pokud nebude zápisový lístek odevzdán ve stanoveném čase, bude místo postoupeno dalšímu účastníkovi přijímacího řízení dle kritérií.